Λατινικά

Magnus ille Alexander multōs scrīptōrēs factōrum suōrum sēcum semper habēbat. Is enim ante tumulum Achillis ōlim stetit et dīxit haec verba: “Fuistī fortūnātus, Ō adulēscēns, quod Homērum laudātōrem virtūtis tuae invēnistī.” Et vērē! Nam, sine Īliade illā, īdem tumulus et corpus eius et nōmen obruere potuit. Nihil corpus hūmānum cōnservāre potest; sed litterae magnae nōmen virī magnī saepe cōnservāre possunt.

Ελληνικά

Εκείνος ο μεγάλος Αλέξανδρος είχε πάντα μαζί του πολλούς γραφείς των πράξεών του. Γιατί ήταν πριν Στάθηκε δίπλα στον τάφο του Αχιλλέα και είπε αυτά τα λόγια: υμνητής της δύναμής σου στον κόσμο». Και κοίτα! Διότι, χωρίς εκείνη την Ιλιάδα, το ίδιο τύμβο και το σώμα του μπορούσε να κατακλύσει το όνομα. Τίποτα δεν μπορεί να διατηρήσει το ανθρώπινο σώμα. αλλά το όνομα των μεγάλων γραμμάτων είναι το όνομα ενός μεγάλου ανθρώπου μπορούν συχνά να σώσουν.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Λατινικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)