Λατινικά

Hic si ex tanto latrocinio iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse relevati, periculum autem residebit et erit inclusum penitus in venis atque in visceribus rei publicae. Ut saepe homines aegri morbo gravi cum aestu febrique iactantur, si aquam gelidam biberunt, primo relevari videntur, deinde multo gravius vehementiusque adflictantur, sic his morbus qui est in re publica relevatus istius poena vehementius reliquis vivis ingravescet.

Ελληνικά

Αν αυτό αφαιρεθεί από μια τόσο μεγάλη ληστεία, ίσως για λίγο θα φανούμε ανακουφισμένοι από το άγχος και τον φόβο, αλλά ο κίνδυνος θα παραμείνει και θα περιοριστεί εντελώς στις φλέβες και τα σπλάχνα του κράτους. Ακριβώς όπως οι άνδρες που είναι άρρωστοι από μια βαριά ασθένεια συχνά πέφτουν από ζέστη και πυρετό, αν έχουν πιει κρύο νερό, στην αρχή φαίνεται να ανακουφίζονται, μετά ταλαιπωρούνται πολύ πιο σοβαρά και πιο βίαια, έτσι και σε εκείνους που ανακουφίζονται του κράτους, ο πόνος εκείνης της ζωής γίνεται πιο σοβαρός και χειρότερος από τους υπόλοιπους ζωντανούς.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Λατινικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)