Λατινικά

Hac confirmata opinione timoris, idoneum quendam hominem delegit, Gallum, ex eis quos auxili causa secum habebat. Qui ubi pro perfuga ad eos venit, timorem Romanorum proponit. Quod ubi auditum est, conclamant omnes occasionem negoti bene gerendi amittendam non esse, ad castra iri oportere

Ελληνικά

Αφού καθιέρωσε αυτήν την υποψία για τη δειλία του, επέλεξε έναν κατάλληλο, τον Γκωλ, που ήταν ένας από αυτούς, τον οποίο είχε μαζί του ως βοηθός. Όταν ο υποτιθέμενος απελπισμένος, θέτει μπροστά τους τους φόβους των Ρωμαίων, εκθέτει. Μόλις αυτό ήταν γνωστό, φωνάζουν ομόφωνα σε όλα αυτά ότι δεν πρέπει να γίνει η πιθανότητα επιτυχούς επίτευξης, στο στρατόπεδο, θα έπρεπε να

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)